Uit het leven van de “Sportformateur” Hilversum

Voor de zomer ben ik als sportformateur begonnen in de gemeente Hilversum in het kader van het nationale (lokaal) Sportakkoord. Vorig jaar mei (2018), hebben Minister Bruins, (VWS), de gemeenten (VSG) en de sportbonden de handen ineengeslagen.

Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. Met dit sportakkoord moet bereikt worden dat echt iedereen plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Lokale akkoorden dienen aan de hand van 6 thema’s te worden afgesloten. Te weten:

  1. Inclusief sporten & bewegen
  2. Duurzame sportinfrastructuur
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Positieve sportcultuur
  5. (jong) vaardig in bewegen
  6. Topsport Inspireert.

Gemeenten kunnen lokaal zelf met eigen partners bepalen op welke thema’s er wordt ingezet. Als sportformateur is het mijn taak om netwerken aan elkaar te verbinden, ophalen van suggesties en ideeën, organiseren van werksessies, bijwonen van lokale activiteiten, bijeenkomsten met welzijn, onderwijs, sport, bedrijfsleven, politiek. Mijn rol is onafhankelijk en is bedoeld om met elkaar te komen tot een lokaal sportakkoord met daarin lokale ambities.

Het is een afwisselende functie waarbij je in contact komt met veel verschillende mensen, organisaties en verantwoordelijk bent voor het behartigen van hun belangen. In november gaan we voor Hilversum ons plan indienen bij het ministerie van VWS en uitvoeringsmiddelen aanvragen. De uitvoering daarvan zal in het jaar 2020/2021 plaatsvinden.


Meer weten over Marieke en haar werkzaamheden? Neem dan eens een kijkje op https://sportunited.nl/. Uiteraard zal ze jullie op de hoogte houden van haar werkzaamheden. Voor meer informatie over het sportakkoord ga je naar: www.allesoversport.nl